Digitalna preobrazba (digitalna transformacija)

Digitalna preobrazba je proces uporabe digitalnih tehnologij za preoblikovanje obstoječih tradicionalnih – nedigitalnih poslovnih procesov in storitev ali ustvarjanje novih. Digitalna transformacija je zelo pomembna, saj podjetjem omogoča, da se prilagodijo nenehno spreminjajočim se industrijam, trgu ter tako nenehno izboljšujejo svoje delovanje in lažje izpolnjujejo pričakovanja svojih strank.

Z razvojem tehnologije se mora razvijati tudi vaše podjetje. V današnjem svetu tako ne gre več za to, ali se podjetje odloči za digitalno preobrazbo, gre le za odločitev, kako se preobraziti.

Pri digitalni preobrazbi gre za razvoj vašega podjetja s preizkušanjem nove tehnologije in ponovnim premislekom o vašem trenutnem pristopu k pogostim težavam. Ker gre za razvoj, ni nujno, da ima preobrazba kljub jasnemu cilju tudi jasno končno točko. Digitalno transformacijo je zato najlažje razumeti kot nenehno prilagajanje stalno spreminjajočemu se okolju. In kaj konkretno to pomeni za podjetja? Ne glede na panogo v kateri delate, to pomeni nenehno iskanje načinov za izboljšanje izkušnje končnega uporabnika.

Ključna področja digitalne preobrazbe podjetij

Izkušnja vaše stranke: tukaj gre za delo ne samo za boljše, ampak tudi bolj podrobno razumevanje strank, uporaba tehnologije za spodbujanje povečanja števila strank in ustvarjanje več stičnih točk med podjetjem in strankami.

Operativni procesi: pomeni izboljšanje notranjih procesov z izkoriščanjem digitalizacije in avtomatizacije. Sem spada tudi to, da zaposlenim omogočite digitalna orodja za zbiranje podatkov, spremljanje uspešnosti in sprejemanje bolj strateških poslovnih odločitev.

Poslovni modeli: preoblikovanje podjetja z razširitvijo fizične ponudbe z digitalnimi orodji in storitvami, uvedbo digitalnih izdelkov in uporabo tehnologije za zagotavljanje globalnih skupnih storitev.

Zakaj je digitalna transformacija pomembna?

Glavni namen vsake digitalne preobrazbe je izboljšanje vaših trenutnih procesov. Pomembna je zato, ker se morajo podjetja razvijati, da ostanejo konkurenčna v svoji panogi. Če se ne razvijate, zaostajate. Najverjetnejši namen digitalne preobrazbe je tako seveda preživetje.

Razlike med digitalizacijo in digitalno preobrazbo

Z izrazi digitalizacija in digitalna transformacija se srečujemo na skoraj vsakem koraku. A ne gre za isto stvar, saj ima vsak izraz drugačen pomen.

Digitalizacija: na kratko to pomeni pretvorbo fizičnih dokumentov v digitalne. Gre torej za proces uporabe digitaliziranih informacij za enostavnejše in učinkovitejše delo. In najbrž ste tudi sami že ugotovili, da je danes digitalizacija v poslovanju bolj pomembna kot kadar koli prej.

Digitalna preobrazba: pomeni spreminjanje načina vašega poslovanja. Gre za korak nazaj in ponovni pregled vsega, kar počnete, od notranjih sistemov do interakcij s strankami in še več. Ključni element digitalne preobrazbe je razumevanje resničnega potenciala vaše tehnologije.

Razlike med digitalizacijo in digitalno preobrazbo

Čeprav je donosnost naložbe digitalne preobrazbe odvisna od različnih dejavnikov, lahko prava tehnologija močno izboljša delovanje vašega podjetja ter načina, kako stranke sodelujejo z vami.

Povečanje produktivnosti: in hkrati zmanjšanje stroškov dela: uporaba tehnologije za učinkovitejše delo je eden najboljših načinov za preoblikovanje vašega podjetja. Čas in denar, ki ga na primer porabite za usposabljanje novih zaposlenih in posodabljanje digitalnih virov, vam lahko hitro uideta izpod nadzora. Z ustreznimi orodji pa lahko te stroške zmanjšate in povečate produktivnost.

Izboljšanje uporabniške izkušnje: tehnično podkovane stranke želijo odlično izkušnjo prek več stičnih točk — mobilnih aplikacij, družbenih medijev, e-pošte, klepeta v živo itd. Digitalna preobrazba bo gonilna sila za izboljšano uporabniško izkušnjo.

Spodbuja inovacije: in s tem omogoča, da ste pred konkurenco.  Vaši konkurenti si namreč prizadevajo za digitalno preobrazbo ne glede na to, ali si enako prizadevate tudi vi. Odločitev, da ne sprejmete digitalno preobrazbo, v bistvu pomeni, da vas ne moti, da vas stranke zapuščajo.

Vlaganje v prihodnost vaše organizacije omogoča prednost pred konkurenco. Če naštejemo, gre med vsem že napisanim tudi za:

  • poslovno rast podjetja,
  • boljšo varnost podatkov,
  • več vpogleda na podlagi podatkov,
  • boljšo organizacijsko kulturo,
  • večje sodelovanje med oddelki.

Kako boste vedeli, ali se je naložba v digitalno transformacijo splačala?

Izračunali boste ROI (%) = čisti dobiček / stroški naložbe. Parametri, ki jih je treba nastaviti za merjenje ROI, pa naj vključujejo:

  • znižanje stroškov poslovanja,
  • povečanje produktivnosti,
  • poslovno rast,
  • varnost podatkov,
  • organizacijsko kulturo.

Ste vedeli?

Da zgodovina digitalne preobrazbe sega v štirideseta leta prejšnjega stoletja? Večina med nami bi rekla, da se je vse začelo v 90-ih letih z vzponom digitalnih izdelkov, storitev in medijev.

Z vzponom platform družbenih medijev in pametnih naprav pa je prišlo do velikih sprememb tudi v tem, kako stranke komunicirajo s podjetji. Spremenila so se pričakovanja glede odzivnih časov in razpoložljivosti.

S priljubljenostjo spletnih plačilnih sistemov pa so se odprle in povečale možnosti spletne trgovine in spletnih prodajnih mest. Danes trgovci dajejo velik poudarek na aplikacije na mobilnih napravah, s pomočjo katerih v lahko pridobijo zelo personalizirane podatke strank.

Danes morajo podjetja, da bi ugodila zahtevam in potrebam strank, svoje izdelke, interakcijo in komunikacijo nenehno prilagajati.

Kontaktirajte nas!

Imate vprašanje, potrebujete več informacij, bi morda želeli našo rešitev preizkusiti ali pa ste preprosto že ugotovili, da je Virtualni asistent prava stvar za vas?